رئیس سازمان سنجش با اشاره به ممنوعیت‌های حفاظتی آزمون سراسری گفت: امسال 3 ممنوعیت جدید برای ورود داوطلبان در کنکور درنظر گرفته شده است.
ابراهیم خدایی با اشاره به مباحث حفاظتی که در کنکور اعمال می‌شود، گفت: امسال در بحث...


نمایش کامل مطلب