جای ثابت:    این جای ثابت باید حتما پشت میز باشد.مطالعه روی زمین ،روی تخت و یا در حال راه رفتن به درد نمی خورد. نور اتاق: لامپ مهتابی و نور چراغ مطالعه به تنهایی مناسب نیست و ترکیب طیف زرد وطیف سفیدبهتر است و چشمها راخسته...

نمایش کامل مطلب