خیالتان راحت هیچ قانونی برای مطالعه نداریم هر وقت که اماده بودید همان موقع بهترین زمان برای درس خواندن است  حال ممکن است این زمان اول صبح یا10 شب باشد مهم این است که شما در چه زمانی راحت تر هستید که درس بخوانید ولی 3 زمان...

نمایش کامل مطلب