در این قسمت از برنامه زندگیمون قصه نبود ،با دانش آموزان مستعد و نخبه ای آشنا می شیم که از بین یک گروه حدودا 200 نفره انتخاب شدن! اونا برای درس خوندن و رسیدن به آرزو هاشون سختی های زیادی رو تحمل کردن، اما ناامید نشدن و...


نمایش کامل مطلب