برنامه امروز(14/11/94) کارنامه بیست را از دست ندهید!!!

 با حضور دکتر نکوئی مشاور تحصیلی و دکتر فرهادیان مدرس برجسته زیست شناسی

ساعت 18:15 از شبکه‌ی آموزش