• زیست شناسی-پیش دانشگاهی 2

زیست شناسی-پیش دانشگاهی 2


  • 298,000 تومان


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۷
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌   تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد

حلقه ۱- فصل ۶ : پویایی جمعیت تا سر آزمایش گوس
حلقه ۲- فصل ۶ : اتمام فصل + فصل ۷ : رفتار شناسی + فصل ۸ : شارژ انرژی تا سر فتوسنتز
حلقه ۳- فصل ۸ : تا سر تنفس سلولی و فتوسنتز
حلقه ۴- فصل ۸ : اتمام فصل + فصل ۹ : تا سر ویروس انفونزا
حلقه ۵- فصل ۹ : اتمام فصل + فصل ۱۰ : آغازیان تا سر کاهو دریایی
حلقه ۶ - فصل ۱۰ : اتمام فصل + فصل ۱۱ : قارچ ها