مجانب و حد

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
242,000 تومان
منحنی درجه ۲

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
145,000 تومان
هندسه وهندسه مختصاتی

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
98,000 تومان
پک کامل زیست شناسی با زیست گیاهی و ژنتیک

دکتر علی محمد عمارلو و دکتر محمد چلاجور و پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
1,298,000 تومان
پکیج جامع ریاضی کنکور

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مختص داوطلبان کنکور
846,000 تومان
پکیج جامع زیست شناسی کنکور

دکتر علی محمد عمارلو و دکتر محمد چلاجور و پدرام فرهادیان

مختص داوطلبان کنکور
945,000 تومان
پکیج جامع شیمی کنکور(ترکیبی)

مهندس محمد رضا مصلایی,دکتر رضا بابایی

مختص داوطلبان کنکور
979,000 تومان
پکیج جامع فیزیک کنکور ویژه تجربی

مهندس سید مجتبی سادات

مختص داوطلبان کنکور
1,187,000 تومان