کانون مشاوران آفبا

بخوانید، بدانید و جزء نفرات برتر کنکور شوید

۴ قانون کنترل ذهن
سلام به شما دوستان عزیز

بچه ها ۴ قانون کلی وجود دارد که با دانستن آنها بهتر می توانید ذهن خود را کنترل کنید.اگر بدانید به کجا می روید ,قطعا تبدیل به شخص موثرتری خواهد شد.در اینجا به این نکته اشاره می کنیم که پل ارتباطی میان ضمیر خود آگاه و ضمیر ناخود آگاه وجود دارد که به این وسیله می توانید بفهمید که چگونه می توان پیام ها را به ضمیر ناخود آگاه خود و یا دیگران ارسال کنید.

قانون اول:هر عملی که به صورت عادت و تکرار درآید,کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خود آگاه به پایین مغز یعنی ضمیر ناخود آگاه می رود.به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی,آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی می شود.مثل عادت به چک کردن و مرور نکته های درسی

قانون دوم:هر پیامی که از مغز خطور می کند و یا گفته می شود در ضمیر ناخود آگاه تاثیر می گذارد و چنانچه تکرار شود,اثر آن چندین برابر خواهد بود .روزانه ۵ هزار اندیشه از مغز ما عبور می کند که متاسفانه اکثر این اندیشه ها منفی است.بنابراین باید بسیار مراقب واژه هایی که به کار می بریم ,موسیقی هایی که گوش می کنیم و یا چیز هایی که می بینیم و می شنویم باشیم چرا که همه ی واژه ها از نظر ضمیر ناخود آگاه بار معنایی مثبت و یا منفی دارد.به طور مثال وقتی می گوییم من در کنکور موفق نمی شوم ,ضمیر ناخود آگاه این ورودی را پذیرفته و تکرار می کند.

قانون سوم:گاهی ضمیر خود آگاه و نا خود آگاه در زمینه ای با هم در تعارض قرار می گیرند .مثل زمانی که می خواهید کاری را انجام دهید و احتمال می دهید که موفق هم بشوید ولی ناخود آگاه به شما می گوید که نمی توانی یا نرو و خود آگاه می گوید می توانی و برو.برای جلوگیری از این تعارض بهتر است بیشتر سمت افکار مثبت بروید و ذهن خود را سازمان دهی کنید.

قانون چهارم:هرگاه ضمیر خود آگاه و نا خود آگاه در انجام امری با هم به توافق برسند,توانشان در هم ضرب می شود و توانایی فرد در انجام یک رفتار چندین برابر می شود .به طور کلی می توان گفت یکی از قوانین نحوه ی عملکرد ضمیر ناخود آگاه این است که تکرار کردن روی آن تاثیر زیادی داشته و می تواند باور های قبلی موجود در آن را قوی تر و یا باور جدیدی را در آن به وجود بیاورد.در پایان باید گفت شما قادر خواهید بود که با یادگیری دقیق و شناخت و تمایز افکار مثبت و منفی خود تاثیر گذاری ویژه ای روی ضمیر ناخود آگاه خود یا دیگران داشته باشید و به نتایج مطلوب دست پیدا کنید.