نمایندگان افبا

جهت اخذ نمایندگی رسمی فروش محصولات آفبا با شرایط ویژه در شهر خود با شماره 02166976347 تماس بگیرید.

شهر

نام و نام خانوادگی

ردیف

بانه

ایزدپناه

1

بيجار

کاظمی

2

سنندج

رستمی

3

قروه

امیدی فر

4

مريوان

محمدی

5