بنیــاد دانش بنیــان آفبا

  • شبکه 3
  • شبکه 7

اساتید آفبا

فیلم های آموزشی اساتید آفبا

شبکه اجتماعی آفبا

همراه جمع کنکوری ها

بنیاد دانش بنیان آفبا در راستای خدمت رسانی بهتر به داوطلبان کنکور علاوه بر ارائه ی فیلم های آموزشی، شبکه ی اجتماعی آفبا را رونمایی می کند. این شبکه با هدف دسترسی به محتوای درسی، علمی، مشاوره ای و البته نمونه فیلم های آموزشی برنامه‌های تلویزیونی این بنیاد راه اندازی شده تا بتواند همراه مناسبی برای ایشان در ایام کنکور باشد. شبکه ی اجتماعی آفبا در دو قالب وب سایت و اپلیکیشن همراه با ارائه ی بهترین محتوای آموزشی، تجربه ی حضور در جمع کنکوری ها، اساتید و مشاوران برتر این بنیاد را در اختیار شما قرار می دهد.


دانلود اپلیکیشن آفبا
 اپلیکیشن آفبا

آفبا در رسانه

برترین برنامه های آموزشی کنکوری صدا و سیما

اخبار آفبا